tuyển sinh hệ ngắn hạn
Thứ 5, Ngày 12 tháng 10 năm 2017, 15:54

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non

Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non dành cho hiệu trưởng các trường mầm non

Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non dành cho những đối người quản lý phòng mầm non tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại các quận, huyện, thành phố, những người đang là cán bộ giáo viên tại các trường mầm non trên toàn quốc. Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn, học vào các ngày cuối tuần nên rất thuận lợi cho người tham gia khóa học.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI

Số: 68/TBTS – TCTHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10/10/2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Giáo dục mầm non

 

Mẫu chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non

- Căn cứ công văn số 8201/BGDĐT – GDCN ngày 06/12/2010 Vv giao cho trường trung cấp Tổng hợp Hà Nội đào tạo ngành Sư phạm mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp chính quy từ năm 2010;

- Căn cư công văn số 2204/BGDĐT – GDCN ngày 12/05/2015 của Vụ giáo dục chuyên nghiệp – Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non;

- Năm học 2017 – 2018, Trường trung cấp Tổng hợp Hà Nội phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo các quận, huyện, các trung tâm hợp tác tuyển sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Giáo dục mầm non với nội dung sau:

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Học viên phải có bằng tốt nghiệp từ THPT trở lên

 

2. Ngành tuyển sinh:

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non

 

3. Nội dung khóa học:

- Đường lối phát triển Giáo dục đào tạo

- Quản lý lãnh đạo

- Quản lý hành chính nhà nước về Giáo dục đào tạo

- Quản lý trường mầm non

- Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non

- Nghiên cứu thực tiễn quản lý trường học

 

4. Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển

- Kinh phí đào tạo: 2.500.000đ/học viên/khóa học

 

5. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian học: học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Địa điểm học: Trường trung cấp tổng hợp hà nội

 

6. Hồ sơ tuyển sinh:

- CMT photo

- Bằng tốt nghiệp photo công chứng

- 3 ảnh 3x4

 

7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Số 1 đường Phạm Văn Đồng – Cầu giấy – Hà Nội. 

- ĐT: 0975 582 931

 

Xét tuyển cao đẳng dược Hà nội