Tuyển sinh toàn quốc

Thi Chứng Chỉ
Hướng Dẫn Viên - Điều Hành Tour

Cao Đẳng Duyên Hải tổ chức học và thi lấy chứng chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Và ĐIều Hành Tour Du Lịch trên toàn quốc

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA

chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Chứng chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa là một trong những điều kiện để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho những ai học trái ngành, muốn trở thành một hướng dẫn viên. 

THI CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA (dành cho học viên đã có kinh nghiệm trong ngành hướng dẫn viên) 

– Hình thức: 2 buổi ôn + thi

– Điều kiện: học viên tốt nghiệp trung cấp trở lên

– Lệ phí học và thi chứng chỉ:  1.500.000đ

– Đề cương: sát với đề thi, nhận đề cương sau khi đăng ký

– Liên hệ: 0978868657

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ

Chứng chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế là một trong những điều kiện để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho những ai học trái ngành, muốn trở thành một hướng dẫn viên. 

THI CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ (dành cho học viên đã có kinh nghiệm trong ngành hướng dẫn viên) 

– Hình thức: 2 buổi ôn + thi

– Điều kiện: học viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên

– Lệ phí học và thi chứng chỉ:  1.500.000đ

– Đề cương: sát với đề thi, nhận đề cương sau khi đăng ký

– Liên hệ: 0978868657

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH NỘI ĐỊA

chứng chỉ điều hành du lịch

Chứng chỉ Điều Hành Tour Du Lịch Nội Địa là điều kiện tham gia hoạt động điều hành tour quốc tế cho những ai học trái ngành

THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR NỘI ĐỊA (dành cho học viên đã có kinh nghiệm điều hành tour) 

– Hình thức: 2 buổi ôn + thi

– Điều kiện: học viên tốt nghiệp trung cấp trở lên

– Lệ phí học và thi chứng chỉ:  1.500.000đ

– Đề cương: sát với đề thi, nhận đề cương sau khi đăng ký

– Liên hệ: 0978868657

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ

Chứng chỉ Điều Hành Tour Du Lịch Quốc Tế là điều kiện tham gia hoạt động điều hành tour quốc tế cho những ai học trái ngành

THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR QUỐC TẾ (dành cho học viên đã có kinh nghiệm điều hành tour) 

– Hình thức: 2 buổi ôn + thi

– Điều kiện: học viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên

– Lệ phí học và thi chứng chỉ:  1.500.000đ

– Đề cương: sát với đề thi, nhận đề cương sau khi đăng ký

– Liên hệ: 0978868657

KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR - NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Khoá học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế + nội địa

– Thời gian: 2 tháng 

– Điều kiện: học viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

– Lệ phí học: 2.500.000đ

– Sau khoá học tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch

– Liên hệ: 0978868657

Khoá học nghiệp vụ điều hành tour quốc tế + nội địa

– Thời gian: 2 tháng 

– Điều kiện: học viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

– Lệ phí học: 2.800.000đ

– Sau khoá học tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ điều hành tour du lịch

– Liên hệ: 0978868657

Hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên bao gồm những gì

Sau khi hoàn tất kỳ thi, học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch. Sau đó học viên có thể bổ sung hồ sơ để nộp lên Sở Văn Hoá – Thể Thao – Du Lịch tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Hồ Sơ Bao Gồm

– Đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế – nội địa

– Sơ yếu lý lịch (chứng thực của UBND xã, phường không quá 3 tháng)

– Giấy khám sức khỏe (không quá 3 tháng)

– Bằng tốt nghiệp photo có chứng thực của UBND xã, phường

– Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch photo có chứng thực của UBND xã, phường

– 02 ảnh 3×4 phông màu trắng (chụp không quá 3 tháng).

– Và các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ – Nếu xin cấp thẻ Hướng dẫn du lịch quốc tế

Liên hệ