ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

  MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
  SÁNG TẠO, TRẢI NGHIỆM

  học đi đôi với thực hành

  Đăng ký xét tuyển

  Chương trình đào tạo
  Định hướng trải nghiệm thực tế

  Sinh viên được trang bị kỹ năng mềm cần thiết

  Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp ngay từ năm học đầu tiên

  Thời lượng học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp và thực hành thực tập tại Nhà hàng Khách Sạn trên địa bàn Hà Nội

  Cơ hội tiếp cận với các các doanh nghiệp, nhà hàng khách sạn tại hà nội ngay từ khi mới nhập học

  Đào tạo các ngành học
  Đắt việc nhất hiện nay

  Kỹ thuật chế biến món ăn

  Hướng dẫn du lịch

  Quản trị nhà hàng

  Quản trị khách sạn

  Thông tin tuyển sinh

  Đăng ký xét tuyển

  Thông tin tuyển sinh

  Đăng ký xét tuyển

  Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí

  Hỗ trợ 20% học phí kỳ 1 cho tân sinh viên nhập học vào trường năm 2021

  Đăng ký xét tuyển